Onze
expertise

Levenbach Advocaten

De verbindende factor tussen de rechtsgebieden is het opstellen en beoordelen van commerciële contracten op alle rechtsgebieden (van franchise- en distributieovereenkomsten tot arbeidsovereenkomsten en overnameovereenkomsten), waar al onze advocaten specialist in zijn. We begeleiden transacties en adviseren op de verschillende rechtsgebieden. Indien nodig hebben we uitstekende ervaring in procederen. Advocaten uit verschillende disciplines werken samen wanneer een zaak erom vraagt, met als doel om het maximale resultaat voor de cliënt te behalen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedere advocaat zijn focus uiteindelijk legt op één rechtsgebied. De vier pijlers zijn leidend voor onze organisatie en zorgen ervoor dat wij u bij al uw zaken diepgaande specialistische kennis en ervaring kunnen bieden.

Arbeidsrecht

Hoewel het vroeger de normaalste zaak van de wereld was om 30 jaar voor dezelfde werkgever te werken, is de huidige generatie van werknemers..

Faillissementsrecht

Adviseren over alle bijkomende zaken rondom insolventies en het optreden als curator of bewindvoerder in surséances en faillissementen.

Intellectueel eigendomsrecht

Adviseren en procederen op het gebied van bescherming van producten en/of diensten en inbreukvraagstukken.

Ondernemingsrecht

Begeleiden van ondernemingen bij fusies en overnames, joint ventures, samenwerkingsverbanden en management buy-ins and buy-outs.

Internationaal
gespecialiseerd

Levenbach Advocaten

Wij zijn erg internationaal georiënteerd. Voor zaken met een internationaal karakter werken we samen binnen een nauwsluitend netwerk van hoogstaande advocatenkantoren in Europa’s belangrijkste steden, de Verenigde Staten, Azië en Australië. Hierdoor zijn wij in staat om u ook in grensoverschrijdende zaken bij te staan. Uiteraard ondersteunen wij ook internationale cliënten op het gebied van de Nederlandse wetgeving.
LawExchange International is een netwerk van middelgrote advocatenkantoren die cliënten vertegenwoordigen uit grote commerciële markten wereldwijd. Leden zijn top commerciële kantoren die de belangen behartigen van middelgrote tot grote organisaties en (startende) ondernemers. In mei 2012 is Auke de Vries, partner bij ons kantoor, benoemd tot voorzitter van LawExchange.