Onze
Professionals

Levenbach Advocaten

Ons kantoor richt zich op het bedrijfsleven en investeerders. Wij staan zowel nationale als internationale cliënten bij op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, faillissementsrecht en intellectueel eigendomsrecht. Onze kracht ligt niet alleen in de ervaring en expertise van ons kantoor. Deze putten we ook uit de interesse en het plezier dat wij erin hebben om uw zaak tot in de puntjes te regelen, groot of klein. Met onze cliënten hebben we open en direct contact. Wij staan met beide benen op de grond en vinden het belangrijk dat wij u goed begrijpen en vice versa. Ons enthousiaste team bestaat uit diverse en unieke persoonlijkheden en levert praktische en duidelijke juridische oplossingen, in heldere en begrijpelijke taal.

Aernout Zappey
Partner / Arbeidsrecht, Onroerend Goed en Contractenrecht
Aernout is een ervaren advocaat (+ 15 jaar) die snel inzicht in de essentiële onderdelen van een juridisch probleem combineert met een gedegen advies en uitvoering. Daarnaast beschikt Aernout over de juiste redactionele en onderhandelings-vaardigheden om als advocaat op te treden voor een diverse groep cliënten. Aernout werkt graag met (internationale) cliënten die resultaatgericht zijn. Aernout heeft ook de ervaring en creativiteit van het ondernemerschap, zodat hij gemakkelijk kan communiceren met (jonge) ondernemers en hun behoeften begrijpt. Aernout heeft de Grotius Specialisatieopleiding Onroerend Goed succesvol afgerond. Aernout heeft de AOM Specialisatieopleiding Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht met succes afgerond. Specialisaties: (Inter)nationaal contractenrecht; Arbeidsrecht; Vastgoed.
aernoutzappey@levenbach.nl
Auke de Vries
Partner / Ondernemingsrecht
Auke de Vries is partner in de praktijkgroep Ondernemingsrecht. Hij begeleidt ondernemingsrechtelijke transacties en adviseert over diverse typen commerciële contracten.
aukedevries@levenbach.nl
Stephan Voermans
Partner / Faillissementsrecht
Stephan is sinds 2003 advocaat en houdt zich vooral bezig met het adviseren en procederen bij geschillen op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht. Stephan heeft daarnaast veel ervaring op het gebied van herstructureringen, overnames, reorganisaties en zekerheden. Stephan wordt regelmatig aangesteld door de rechtbank als curator in faillissementen of bewindvoerder in surseances van betaling. Door zijn ruime ervaring in het insolventierecht is Stephan dan ook zeer geschikt om cliënten bij te staan in geschillen met curatoren en bij vraagstukken over bestuurdersaansprakelijkheid of juist om te adviseren bij een doorstart vanuit faillissement. Stephan heeft de Grotius Specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden en de Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht succesvol afgerond.
stephanvoermans@levenbach.nl
Daniël Sjouke
Advocaat
Daniël is in 2012 beëdigd als advocaat en is gespecialiseerd in het insolventierecht en vastgoedrecht. Hij adviseert en procedeert over met name faillissementsrecht, zekerheidsrechten, (bestuurders)aansprakelijkheid, commerciële (vastgoed)contracten en het huurrecht. Daarnaast wordt hij in faillissementen regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator en heeft zitting in de curatorencommissie van de rechtbank Amsterdam. Daniël heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde nadien de specialisatieopleidingen onroerend goedrecht en insolventierecht aan de Grotius academie. Daniël is lid van de Vereniging voor Vastgoed Juristen (VVJ) en Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
danielsjouke@levenbach.nl
Jurriaan Ypma
Advocaat / Ondernemingsrecht
Jurriaan is gespecialiseerd in het adviseren van (inter)nationale bedrijven op het gebied van het ondernemingsrecht en het begeleiden van verschillende transacties zoals overnames, fusies en herstructureringen. Daarnaast adviseert Jurriaan over diverse commerciële contracten.
jurriaanypma@levenbach.nl
Floor van Zielst
Advocaat
Floor is werkzaam als advocaat en gespecialiseerd in het commerciële contractenrecht. Zij staat zowel nationale als internationale cliënten bij en adviseert en procedeert over een breed scala aan commerciële contracten, zoals samenwerkingsovereenkomsten, distributieovereenkomsten en agentuur. Ze is lid van de Vereniging van Distributie, Franchise en Agentuur (DFA).
floorvanzielst@levenbach.nl
Floor Beeren
Advocaat
Floor heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij in 2020 afstudeerde in de richting van het Privaatrecht. Na meerdere succesvolle stages bij grote Nederlandse en internationale kantoren binnen de litigation en corporate M&A praktijk, is zij in januari 2021 vast in dienst getreden bij Levenbach. Binnen ons kantoor is Floor werkzaam in de civiele en ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk.
floorbeeren@levenbach.nl
Caroline McGirr
Carolinemcgirr@levenbach.nl

Rechtsgebieden
register

Levenbach Advocaten

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Floor van Zielst staat geregistreerd op verbintenissenrecht;

Jurriaan Ypma staat geregistreerd op ondernemingsrecht;

Auke de Vries staat geregistreerd op ondernemingsrecht;

Daniël Sjouke staat geregistreerd op insolventierecht;

Stephan Voermans staat geregistreerd op insolventierecht;

Aernout Zappey staat geregistreerd op arbeidsrecht en huurrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.