Expertise
Ondernemingsrecht

Levenbach Advocaten

Contactpersoon:

Auke de Vries

aukedevries@levenbach.nl

Publicaties

Hoewel het vroeger de normaalste zaak van de wereld was om 30 jaar voor dezelfde werkgever te werken, is de huidige generatie van werknemers geneigd om vaker van baan te wisselen. Wederzijdse juridisch sluitende afspraken zijn essentieel om te voorkomen dat u als werkgever of als werknemer gedurende of na de arbeidsrelatie slapeloze nachten heeft. Ons kantoor beschikt over de juiste kennis en ervaring met betrekking tot (het voorkomen van) arbeidsgeschillen. Onze arbeidsrechtspecialisten adviseren daarnaast ook indien er een reorganisatie moet worden doorgevoerd. Zij werken daarin samen met onze ondernemingsrechtspecialisten en kunnen zodoende alle aspecten van de reorganisatie deskundig begeleiden.

Voor meer informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht kijk op onze blog.

Arbeidsrecht

Hoewel het vroeger de normaalste zaak van de wereld was om 30 jaar voor dezelfde werkgever te werken, is de huidige generatie van werknemers..

Ondernemingsrecht

Begeleiden van ondernemingen bij fusies en overnames, joint ventures, samenwerkingsverbanden en management buy-ins and buy-outs.

Intellectueel eigendomsrecht

Adviseren en procederen op het gebied van bescherming van producten en/of diensten en inbreukvraagstukken.