Creatief met modelovereenkomsten (ICT en software)

Onlangs verscheen ons blog over de inwerkingtreding van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet wordt per 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. De Belastingdienst heeft als alternatief voor de VAR een aantal modelovereenkomsten opgesteld en op haar website geplaatst, waarmee de opdrachtgever en ZZP’er zelf hun arbeidsrelatie kunnen beoordelen. De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de modelovereenkomst gewerkt wordt.

Ook voor de ZZP’er in de creatieve en ICT- sector heeft de Belastingdienst modelovereenkomsten opgesteld. Denk aan de DJ, muziekonderwijzer, de ICT professional en de software- en gamesontwikkelaar. Op de creaties van deze ZZP’ers rusten vaak meerdere intellectuele eigendomsrechten (oftewel: IE-rechten). Anders dan bij een arbeidsovereenkomst gaan de IE-rechten niet automatisch mee over op de opdrachtgever, maar moeten deze schriftelijk worden overgedragen.

Bij het inhuren van een DJ of een muziekonderwijzer zal een opdrachtgever niet snel de IE-rechten op de door de ZZP’er geleverde opdracht (oftewel: muziek) willen verkrijgen. Bij de ICT professional en de software- en gamesontwikkelaar ligt dat anders. Een opdrachtgever wil dan vrij kunnen beschikken over het geleverde werk en niet voor elke aanpassing of uitbreiding toestemming moeten vragen aan de ZZP’er.

Tips voor opdrachtgever
Werkt u als opdrachtgever samen met de zelfstandige software-/ gamesontwikkelaar? Let dan op dat in de modelovereenkomst van de Belastingdienst de overdracht van de IE-rechten niet is geregeld. In plaats daarvan verkrijgt de opdrachtgever slechts een licentie (gebruiksrecht) op de IE-rechten. Als opdrachtgever doet u er daarom goed aan om artikel 5 van de modelovereenkomst te wijzigen door te bepalen dat de IE-rechten aan de opdrachtgever worden overgedragen;

Werkt u juist samen met een zelfstandige ICT professional? De modelovereenkomst laat hiervoor de keuze aan partijen: een licentie óf overdracht. Als opdrachtgever is het raadzaam om te kiezen voor het overdrachtsartikel en deze aan te vullen met een vrijwaring. De ZZP’er vrijwaart de opdrachtgever dan tegen eventuele claims vanwege inbreuk op de IE-rechten van derden. 

Tip voor ZZP’er
Wanneer u als ZZP’er akkoord gaat met de overdracht van IE-rechten, is het verstandig om een duidelijk onderscheid te maken tussen foreground IPR (IE-rechten ontwikkeld in het kader van de opdracht) en background IPR (bestaande IE-rechten). Als ZZP’er wilt u voorkomen dat door de overdracht van uw IE-rechten ook de background IPR (zoals code-libraries) worden overgedragen en dat deze niet meer voor een nieuwe klant kunnen worden gebruikt.

Wijzigingen voorleggen aan de Belastingdienst
Wanneer u afwijkt van de modelovereenkomst kunt u deze wijzigingen voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt dan binnen 6 weken of de opdrachtgever is gevrijwaard van loonheffingen. Bij het wijzigen, opstellen en/of insturen van een software- of ICT overeenkomst helpen wij u graag en kunt u contact opnemen met Evelien van der Burgt (evelienvanderburgt@levenbach.nl). Voor advies over andere modelovereenkomsten of arbeidsrechtelijke vragen kunt u terecht bij Marloes Eefting (marloeseefting@levenbach.nl).

Gepubliceerd apr. 2016
Geschreven door: Aernout Zappey