Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder zonder persoonlijk ernstig verwijt

De Hoge Raad heeft op 23 november 2012 (LJN: BX 5881) geoordeeld dat een bestuurder, behalve wegens onrechtmatig handelen indien hem een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, ook aansprakelijk kan worden gehouden indien de bestuurder in strijd heeft gehandeld met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsnorm.

Door de Hoge Raad is in dit arrest een nieuwe aansprakelijkheidsnorm gegeven door te oordelen dat er sprake was van een persoonlijk op de bestuurder rustende zorgvuldigheidsverplichting die hij niet had nageleefd en daardoor onrechtmatig handelde. Een bestuurder kan dus zelfstandig (dus los van de vennootschap) aansprakelijk worden gehouden voor handelingen die hij namens de vennootschap heeft verricht, indien er sprake is van een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsnorm, zonder dat er sprake is van een persoonlijk ernstig verwijt,

Voor bestuurders is het dus belangrijk om te realiseren dat er (bijzondere) situaties kunnen zijn waarin er een zorgvuldigheidsverplichting op hen persoonlijk komt te rusten en dat dit kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid.

Gepubliceerd apr. 2013
Geschreven door: Daniël Sjouke